جشنواره دانشجویی رهوا

«جشنواره استانی رهوا» با موضوع مهارت های زندگی دانشجویی از سوي دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی برگزار مي گردد.

جوايز اين جشنواره شامل: 80 ميليون تومان جایزه برای ۸۰ نفر در جشنواره «رهوا» مي باشد.

زمان جشنواره از بهمن ماه 1399 تا فروردین 1400 در 27 رشته مختلف ادبی،هنری،آموزشی، پژوهشی، ایده پردازی، تجربه نگاری و... مي باشد.

جهت ثبت نام جشنواره  به سايت   Rahvaa.ir مرجعه فرماييد.

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر