مردم عزیز ایران اسلامی همواره در لحظه های مهم و سرنوشت ساز، حضوری تاریخ ساز و حماسه آفرین خواهند داشت
شورای دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان تهران مطرح کرد؛

مردم عزیز ایران اسلامی همواره در لحظه های مهم و سرنوشت ساز، حضوری تاریخ ساز و حماسه آفرین خواهند داشت

شورای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان تهران، پیرامون مشارکت حداکثری در انتخابات سال ۱۴۰۰ بیانیه ای صادر کرد.

جشنواره رهوا تجربه ای موفق در آموزش مجازی و کار جمعی دانشگاه ها بود
رئیس شورای استانی نهاد خراسان رضوی:

جشنواره رهوا تجربه ای موفق در آموزش مجازی و کار جمعی دانشگاه ها بود

حجت الاسلام ترابی با اشاره به تجربه موفق جشنواره دانشجویی رهوا گفت: این جشنواره، مرزها و محدودیت های تجارب گذشته را شکست و نوید خوبی برای حرکت به سمت فضای نوین آموزش و ارتباط با دانشجویان در عرصه فرهنگی است.