جشنواره دانشجویی رهوا تا 18 اردیبهشت ماه تمدید شد

جشنواره استانی رهوا
 با موضوع مهارت های زندگی دانشجویی

از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی برگزار می گردد.

����جوایز این جشنواره شامل:
 80 میلیون تومان جایزه برای ۸۰ نفر در جشنواره «رهوا» می باشد.

����مهلت شرکت در جشنواره تا 18 اردیبهشت 1400

���� در 27 رشته مختلف ادبی،هنری،آموزشی، پژوهشی، ایده پردازی، تجربه نگاری و...

����جهت ثبت نام به سایت   Rahvaa.ir مرجعه فرمایید.

 

 

 

کلمات کلیدی