مردم عزیز ایران اسلامی همواره در لحظه های مهم و سرنوشت ساز، حضوری تاریخ ساز و حماسه آفرین خواهند داشت
شورای دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان تهران مطرح کرد؛

مردم عزیز ایران اسلامی همواره در لحظه های مهم و سرنوشت ساز، حضوری تاریخ ساز و حماسه آفرین خواهند داشت

شورای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان تهران، پیرامون مشارکت حداکثری در انتخابات سال ۱۴۰۰ بیانیه ای صادر کرد.

اعمال روز نهم ماه مبارک رمضان

اعمال روز نهم ماه مبارک رمضان

هنگامی که بنده به درگاه الهی سجده می‌نماید آنگاه است که خود را تسلیم امر پروردگار نموده و خود را در پیشگاه او خوار و ذلیل می‌داند و در روایات نیز داریم که بهترین حالات بنده هنگامی است که آن بنده در مقابل ذات اقدس الهی سجده می‌نماید .